Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI KDC LONG THỊNH CÁI RĂNG
NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI KDC LONG THỊNH CÁI RĂNG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI KDC MIỀN NAM CÁI RĂNG
NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI KDC MIỀN NAM CÁI RĂNG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
HỆ THỐNG MỲ CAY OMEGA BẠC LIÊU
HỆ THỐNG MỲ CAY OMEGA BẠC LIÊU
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
TRÀ TIÊN HƯỞNG NGUYỄN VĂN CỪ – CẦN THƠ
TRÀ TIÊN HƯỞNG NGUYỄN VĂN CỪ – CẦN THƠ
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
TRÀ TIÊN HƯỞNG MẬU THÂN
TRÀ TIÊN HƯỞNG MẬU THÂN
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN KDC VĂN HÓA TÂY ĐÔ CẦN THƠ
NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN KDC VĂN HÓA TÂY ĐÔ CẦN THƠ
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
CAFE TIME VÕ VĂN TẦN
CAFE TIME VÕ VĂN TẦN
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI KDC ĐẠI HỌC CẦN THƠ
NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI KDC ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ ANH ỰNG KDC THIÊN LỘC
NHÀ ANH ỰNG KDC THIÊN LỘC
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI ĐỒNG VĂN CỐNG CẦN THƠ
NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI ĐỒNG VĂN CỐNG CẦN THƠ
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ GÓC KIÊN GIANG
NHÀ GÓC KIÊN GIANG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ CHÚ HÙNG KDC ĐẠI HỌC CẦN THƠ
NHÀ CHÚ HÙNG KDC ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ ANH HUY CỒN KHƯƠNG
NHÀ ANH HUY CỒN KHƯƠNG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
BIỆT THỰ ANH SƠN KDC 586
BIỆT THỰ ANH SƠN KDC 586
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
BIỆT THỰ SÂN VƯỜN TRỆT CHỊ THẢO
BIỆT THỰ SÂN VƯỜN TRỆT CHỊ THẢO
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI KDC LONG THỊNH CÁI RĂNG
NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI KDC LONG THỊNH CÁI RĂNG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
BIỆT THỰ KDC TIỂU DỰ ÁN BV NHI ĐỒNG
BIỆT THỰ KDC TIỂU DỰ ÁN BV NHI ĐỒNG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ ANH VINH NAM LONG
NHÀ ANH VINH NAM LONG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ ANH THANH VÕ TRƯỜNG TOẢN
NHÀ ANH THANH VÕ TRƯỜNG TOẢN
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ PHỐ LƯƠNG ĐỊNH CỦA
NHÀ PHỐ LƯƠNG ĐỊNH CỦA
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ 1 TẦNG ANH HÒA HẬU GIANG
NHÀ 1 TẦNG ANH HÒA HẬU GIANG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ 1 TẦNG ANH HÙNG CHỊ MAI SÓC TRĂNG
NHÀ 1 TẦNG ANH HÙNG CHỊ MAI SÓC TRĂNG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ 1 TẦNG ANH KHÔI CHỊ LIỄU CẦN THƠ
NHÀ 1 TẦNG ANH KHÔI CHỊ LIỄU CẦN THƠ
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ 1 TẦNG ANH PHAN VĨNH LONG
NHÀ 1 TẦNG ANH PHAN VĨNH LONG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ 1 TẦNG CHỊ NGỌC VĨNH LONG
NHÀ 1 TẦNG CHỊ NGỌC VĨNH LONG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ 2 TẦNG ANH HOÀI CHỊ THU BẠC LIÊU
NHÀ 2 TẦNG ANH HOÀI CHỊ THU BẠC LIÊU
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ 2 TẦNG ANH PHÚC HẬU GIANG
NHÀ 2 TẦNG ANH PHÚC HẬU GIANG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ 3 TẦNG ANH CẦN CẦN THƠ
NHÀ 3 TẦNG ANH CẦN CẦN THƠ
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ 3 TẦNG ANH NAM HẬU GIANG
NHÀ 3 TẦNG ANH NAM HẬU GIANG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ 3 TẦNG ANH LINH CẦN THƠ
NHÀ 3 TẦNG ANH LINH CẦN THƠ
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ 4 TẦNG ANH KHOA TIỀN GIANG
NHÀ 4 TẦNG ANH KHOA TIỀN GIANG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ 4 TẦNG ANH HOÀNG VĨNH LONG
NHÀ 4 TẦNG ANH HOÀNG VĨNH LONG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ 4 TẦNG CHỊ THU TIỀN GIANG
NHÀ 4 TẦNG CHỊ THU TIỀN GIANG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
BIỆT THỰ ANH HẬU CHỊ VY BẾN TRE
BIỆT THỰ ANH HẬU CHỊ VY BẾN TRE
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
BIỆT THỰ ANH HOÀN HẬU GIANG
BIỆT THỰ ANH HOÀN HẬU GIANG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
BIỆT THỰ ANH HÙNG CHỊ THÚY BẠC LIÊU
BIỆT THỰ ANH HÙNG CHỊ THÚY BẠC LIÊU
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
BIỆT THỰ ANH LONG BẠC LIÊU
BIỆT THỰ ANH LONG BẠC LIÊU
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
BIỆT THỰ ANH MẬU LONG AN
BIỆT THỰ ANH MẬU LONG AN
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
BIỆT THỰ ANH NAM TIỀN GIANG
BIỆT THỰ ANH NAM TIỀN GIANG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
BIỆT THỰ ANH SANG CẦN THƠ
BIỆT THỰ ANH SANG CẦN THƠ
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
BIỆT THỰ CHỊ MINH CẦN THƠ
BIỆT THỰ CHỊ MINH CẦN THƠ
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
CHUNG CƯ CHỊ THU SÀI GÒN
CHUNG CƯ CHỊ THU SÀI GÒN
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
CHUNG CƯ QUẬN 7 CHỊ THU
CHUNG CƯ QUẬN 7 CHỊ THU
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
COFFEE TRANG TIỀN GIANG
COFFEE TRANG TIỀN GIANG
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NAIL & BEAUTY BYYOO
NAIL & BEAUTY BYYOO
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NAIL LADEE
NAIL LADEE
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
SPA GLAM
SPA GLAM
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
NHÀ PHỐ KDC MẶT TRỜI ĐỎ
NHÀ PHỐ KDC MẶT TRỜI ĐỎ
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
CHUNG CƯ ANH BÌNH QUẬN BÌNH TÂN SÀI GÒN
CHUNG CƯ ANH BÌNH QUẬN BÌNH TÂN SÀI GÒN
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
CHUNG CƯ ANH KHOA QUẬN 7 SÀI GÒN
CHUNG CƯ ANH KHOA QUẬN 7 SÀI GÒN
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
CHUNG CƯ ANH PHÚC QUẬN 7 SÀI GÒN
CHUNG CƯ ANH PHÚC QUẬN 7 SÀI GÒN
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
CHUNG CƯ CHỊ LAN QUẬN TÂN BÌNH SÀI GÒN
CHUNG CƯ CHỊ LAN QUẬN TÂN BÌNH SÀI GÒN
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
CHUNG CƯ CHỊ MẪN QUẬN TÂN PHÚ SÀI GÒN
CHUNG CƯ CHỊ MẪN QUẬN TÂN PHÚ SÀI GÒN
Xây dựng Kim Lộc Phát | Design & Build
CHUNG CƯ CHỊ THỦY QUẬN 7 SÀI GÒN
CHUNG CƯ CHỊ THỦY QUẬN 7 SÀI GÒN
K I M L O C P H A T Design & Build
Chúng tôi có thể mang đến gì và tại sao bạn lại chọn Kim Lộc Phát
  • Kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành
  • Sử dụng các vật liệu cao cấp nhất
  • Bảo hành/ Bảo trì lên tới 10 năm
  • Năng lực thiết kế / thi công được chứng minh qua các công trình thực tế
Chúng tôi có gì khác với thị trường?
Dịch vụ thiết kế
Dịch vụ Thiết kế
Thiết kế kiến trúc, nhà phố, shop, công trình, bản vẽ kỹ thuật
Chỉ từ 150.000đ/m2
Thi công Phần thô
Thi công Phần Thô
Xây dựng phần thô kiên cố, bền vững với thời gian
Chỉ từ 3.750.000đ/m2
Thi công Trọn gói
Thi công Trọn gói
Hoàn thiện công trình trọn gói chất lượng cao, chìa khóa trao tay
Chỉ từ 7.200.000đ/m2
K I M L O C P H A T có thể mang đến gì cho bạn? Và tại sao bạn chọn chúng tôi