Nội Dung Gói Thầu

Thiết kế

Quy Mô Dự Án

Nội dung đang cập nhật...

Diện Tích Đất

7m x 21m

Địa Chỉ dự Án

Nội dung đang cập nhật...